8/2018, relatiu a l'avantprojecte de Llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica a l'illa de Formentera

relatiu a l’avantprojecte de Llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica a l’illa de Formentera

Comissió de treball: Comissió de Treball d’Economia, desenvolupament regional i medi ambient

Matèries: Economia. Medi ambient

Per a més informació podeu descarregar el següent document