DICTAMEN 5/2020 SOBRE “L'ESTUDI SOBRE LA PROSPECTIVA ECONÒMICA, SOCIAL I MEDIAMBIENTAL DE LES SOCIETATS DE LES ILLES BALEARS A L'HORITZÓ 2030 (H2030)”

DICTAMEN 5/2020 SOBRE “L’ESTUDI SOBRE LA PROSPECTIVA ECONÒMICA, SOCIAL I MEDIAMBIENTAL DE LES SOCIETATS DE LES ILLES BALEARS A L’HORITZÓ 2030 (H2030)”

 

Comissió de treball: Triple comissió:

1. Comissió de Treball d’Economia, desenvolupament regional i medi ambient .

2. Comissió de Treball d’Ocupació i relacions laborals.

3. Comissió de Treball de l’Àrea social.

 

Matèria: - Política econòmica

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA.-

- Informe dels Serveis Tècnics del CES sobre el Dictamen 5/2020, sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l'horitzó 2030 (H2030) i sobre el seu procés de governança.

 

- Estudi sobre la Prospectiva Econòmica, Social i Mediambiental de les Societats de les Illes Balears a l’Horitzó 2030 (H2030).

 

- Estudi sobre la Prospectiva Econòmica, Social i Mediambiental de les Societats de les Illes Balears a l’Horitzó 2030 (H2030) [Extracte de propostes i mesures 2019].

 

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document