Dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Segon mandat 2006-2012

Comissió de treball: Comissió Permanent

Matèria: Administració - Institucions públiques

Publicació que recull tots els dictàmens del Consell durant el seu segon mandat (2006-2012)

Per a més informació podeu descarregar el següent document