El aumento de los tipos de interés provocará una subida en el precio de los alquileres

Agencias inmobiliarias creen que se contendrán las ventas de pisos y aumentará la necesidad de alquilar

Última Hora (ed. paper) -- Alicia Mateos -- dilluns 22 d'agost de 2022

El conseller en representació de les associacions de persones consumidores i usuàries, Pau A. Monserrat Valentí, coincideix amb la presidenta de l'API en què la pujada de l'Euribor farà que hi hagi més demanda d'habitatge de lloguer i, conseqüentment, apujarà els preus.

Per a més informació podeu descarregar el següent document