El CES a l'Assemblea de Batles i Batlesses

Al final de la reunió, el president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, Llorenç Huguet, va presentar el contingut de la Memòria de l'any 2006