El CES assenyala les mancances de la recuperació

Illa Global -- Redacció -- divendres 21/10/2022

L’article assenyala que les Illes són la comunitat que més s’ha empobrit en els darrers vint anys, tot i la ràpida i intensa “recuperació” de 2021, d’acord amb les dades que recull la Memòria del CES que es va presentar al Parlament de les Illes Balears.

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document