El Consell Econòmic i Social presenta a Eivissa el dictamen 5/2020 sobre l'Horitzó 2030 a les Illes Balears

www.conselldeivissa.es  --  03/05/2021

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document