El Gobierno nombra a Carles Manera nuevo consejero del Banco de España

www.europapress.es/economia  --  1 JUL 2020

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document