El Govern encomana al CES una anàlisi de la realitat econòmica, social i mediambiental de les Illes Balears amb la perspectiva de l'horitzó 2030

El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, i el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, en nom del Govern de les Illes Balears, han signat avui amb el president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES), Carles Manera, un conveni per elaborar d’un estudi sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes en una perspectiva que pren como a horitzó l’any 2030 (H2030).

Un estudi de prospectiva i de reflexió estratègica com aquest permetrà identificar els eixos estratègics d’actuació, que alhora permetran establir una pràctica de planificació estratègica per a tot el territori balear, amb prioritats fixades segons les anàlisis efectuades prèviament, i amb un consens adequat.

Aquesta encomana d’estudi persegueix tres objectius:En primer lloc, abordar, de forma consensuada, una reflexió estratègica i integrada sobre como poden ser les nostres societats insulars en la perspectiva de l’horitzó 2030.

També permetrà disposar d’un conjunt d’eines metodològiques basades en el coneixement amb el màxim rigor científic, per tal de poder bastir una sòlida reflexió consensuada per part de la societat civil organitzada, que permeti coordinar millor l’elaboració de plans estratègics sectorials i poder asegurar l’estabilitat jurídica necessària als diferents agents econòmics i socials.

Finalment, es pretén que el CES pugui plasmar, a partir d’aquest estudi, en forma de dictamen d’iniciativa pròpia, els punts d’acord i de consens sobre la visió estratègica 2030 (H2030) que la societat organitzada en el seu si defensa per als propers quinze anys de cara a millorar de forma sostenible els seus nivells de benestar.

Declaracions del vicepresident del Govern de les Illes Balears

Declaracions del conseller de Treball

Declaracions del President del CES

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document