El Govern nombra a Rafel Ballester presidente del Consejo Económico y Social

www.europapress.es -- Palma, 29 MAR 2021

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document