El precio del alquiler aumentará en Baleares por la subida del Euríbor, según la API

El encarecimiento de las hipotecas y las dificultades para conseguir una incrementarán el interés por arrendar una vivienda

Última Hora -- Alicia Mateos -- diumente 21 d'agost de 2022

El conseller en representació de les associacions de persones consumidores i usuàries, Pau A. Monserrat Valentí, coincideix amb la presidenta de l'API en què la pujada de l'Euribor farà que hi hagi més demanda d'habitatge de lloguer i, conseqüentment, apujarà els preus.

Links d'interés: