El president Francesc Antich va rebre en audiència al Consell Econòmic i Social

En la foto: Margarita Nájera (consellera de Treball i Formació), Llorenç Huguet (president del CES), Francesc Antich (president del Govern de les Illes Balears), Margarita Bárez (vice-presidenta 2a del CES), Josep Oliver (vice-president 1r del CES) i Núria García (secretària general del CES)