Entrega dels Premis d'Investigació del CES 2009

Entrega dels premis d'invetigació del CES 2009.

A la foto el president del CES, Llorenç Huguet, i el sr. Miquel Bibiloni, cap del Servei d'Innovació de part de la Direcció General d'R+D+I, una vegada entregat els diplomes als premiats:

- Fundació Kovacs i Margarita Tarabini-Castellani, 1r premi "Ex-aequo" d'Investigació CES 2009
- Federico Cardona, 2n premi d'Investigació CES 2009

Per a més informació podeu descarregar el següent document