Entrega d'un exemplar de la Memòria del CES 2007

Audiència oferta per la presidenta al president i membres de la junta directiva del CES per presentar la 'Memòria sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2007'