Entrevista de treball amb el president del CES europeu

El president del CES europeu, Luca Jahier, rep al president del CES de les Illes Balears, Carles Manera, i al director general de relacions exteriors del Govern de les Illes Balears, Antoni Vicens.

Links d'interés: