Entrevista del Sr. Huguet a Ib3 televisió

Entrevista al president del CES, Sr. Llorenç Huguet

Mitjà: ib3 televisió
Programa: Bon dia Baleares
Temes tractats: Corrupció política, crisi econòmica, fracàs escolar, activitats del CES