Es presenta al CES dictamen Horitzó 2030 del Consell Econòmic i Social

www.cime.es -- Maó, 28 de maig del 2021

Es presenta al CES dictamen Horitzó 2030 del Consell Econòmic i Social

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document