Exposició del projecte de rehabilitació de la Platja de Palma

Informació del "Projecte de rehabilitació de la Platja de Palma"
a càrrec de la Sra. Margarita Nájera, Gerent del Consorci de la Platja de Palma

Lloc: Sala de plens del CES
Assistents: Consellers del CES en reunió prèvia del Plenari 1/2010

L'acte també va tenir la presència de la consellera de Turisme, la Sra. Joana M. Barceló