Formentera no quiere morir de éxito

Última Hora / El Económico -- María José Real -- dilluns 14 de febrer 2022

Dins l’article es menciona la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2020.

Links d'interés: