III Seminari R+D+i: Capital social, governança i territori

Inauguració del seminari càrrec del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Sr. Carles Manera