El índice ambiental de Balears está en ámbar

El Consell Econòmic i Social sintetiza en esta métrica el estado de la gestión de residuos o la calidad del aire o del agua, entre otros. Todas las islas empeoran de 2020 a 2021, pero mejoran respecto a 2019

Divendres 21/04/2023 -- Aina Ginard Bauzà -- El Económico (Última Hora)

La periodista explica en què consisteix aquesta eina que utilitza el CES per actualitzar les dades relatives al medi ambient i compara algunes xifres des del 2019 fins al 2021, desagregades per illes.

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document