Informe d'activitats del CES 2009

Per a més informació podeu descarregar el següent document