Càlcul de l'impacte del coronavirus a l'economia balear, per branques productives

Informe aprovat per la Comissió Permanent Virtual

Ppt Informe CES Illes Balears coronavirus 2/2020

Per a més informació podeu descarregar el següent document