Informe L'esport a les Illes Balears

"En l’acte de presentació de la Memòria del CES 2005 sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears a la FELIB, la Sra. Àngela Caules (consellera d’Esports i Cooperació Internacional) del Consell Insular de Menorca, va palesar la manca d’informació existent a les Illes Balears en matèria d’esport la qual cosa va motivar la proposta de fer aquest Dictamen.

Per la importància social, econòmica i laboral que té l’esport, també a casa nostra, el CES va creure en la necessitat de fixar, com un primer objectiu, cobrir aquest dèficit d’informació existent sobre l’esport a les nostres illes".

Llorenç Huguet Rotger
President del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Per a més informació podeu descarregar el següent document