Informe dels Serveis Tècnics del CES sobre el Dictamen 5/2020, sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l'horitzó 2030 (H2030) i sobre el seu procés de governança

Per a més informació podeu descarregar el següent document