Insularity in the European Union = La insularitat a la Unió Europea = La insularidad en la Unión Europea

El secretari general, Josep Valero González, i el conseller del CES Ferran Navinés Badal han elaborat el capítol III "La insularitat i la societat civil: la visió dels consells econòmics i socials" d'aquesta publicació de l'Institut d'Estudis Autonòmics i de la direcció general de Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears.

Insularity in the European Union / La insularitat a la Unió Europea / La insularidad en la Unión Europea
Autors: Antoni Vicens i Vicens, Carles Manera Erbina, Ferran Navinés Badal, Josep Valero González i Patricia Dueñas Jollard

Coeditat per l'IEA i la Direcció General de Relacions Exteriors

Palma, febrer de 2023
356 pàgines / anglès - català - castellà

Per a més informació podeu descarregar el següent document