Jornada sobre Sostenibilitat i bones pràctiques mediambientals

Acte d'inauguració de la
JORNADA SOBRE SOSTENIBILITAT I BONES PRÀCTIQUES MEDIAMBIENTALS
Maó, 28 d'octubre de 2010

Lloc: Sala de Plens del Consell Insular de Menorca
Presidint la mesa: Sr. Llorenç Huguet Rotger, president del Consell Econòmic i Social (CES) de les Illes Balears
                          Sr. Marcos Peña Pinto, president del CES de España
                          Sr. Damià Borràs Barber, vicepresident del Consell Insular de Menorca