Jornada sobre Turismo Social en la Unión Europea

Acte d'inauguració de la "Jornada de Turismo social en la Unión Europea" Ibiza, 6 de mayo de 2010

A la taula Fancesc Antich Oliver, president de les Illes Balears; Xico Tarres Marí, president del Consell Insular d'Eivissa: Llorenç Huguet Rotger, president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears; Joana Barceló Martí, consellera de Turisme del Govern de les Illes Balears; Pere Aguiló Crespí, conseller de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears