JORNADA TÈCNICA DE METODOLOGIES DELS ESTUDIS SOBRE EL FRACÀS ESCOLAR

Jornada técnica organitzada pel CES en el marc de l'estudi sobre:
"Eficàcia del sistema educatiu a les illes Balears 2001-2006: fortaleses, debilitats i propostes de millora"