Josep Valero González: “Seria un suïcidi deixar que el mercat ens digués cap a on hem d'anar”

Entrevista al secretari general del Consell Econòmic i Social de les Balears

arabalears  --  DISSABTE, 14 DE NOVEMBRE DEL 2020

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document