La imparable evolución demográfica de Balears y Canarias dispara la presión sobre sus recursos

elDiario.es -- Esther Ballesteros, Jennifer Jiménez, Ana Ordaz -- dissabte 10 de setembre de 2022

A l'article es mencionen dades de l'Estudi sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l'Horitzó 2030 del CES i de El repte demogràfic de les Illes Balears

Links d'interés: