La població de les Illes Balears (IV). Creixement sostenible?

Quaderns Gadeso (núm. 409) -- Novembre 2021

La població de les Illes Balears. Creixement sostenible?

Tal i com es diu al capítol 1 de l’Estudi sobre la Prospectiva Econòmica, Social i Mediambiental de les Societat de les Illes Balears a l’Horitzó 2030 (H2030), editat pel CES i la UIB, "els exercicis de prospectiva a mitjà i llarg termini són útils com a element de reflexió sobre quines són les grans tendències de canvi a la societat, cap a on ens portaran i, depenent de si l’evolució projectada es considera adequada o no, quines mesures es poden prendre per tal d’influir en l’esdevenidor i tractar de corregir les tendències subjacents. Evidentment, el futur és incert i molt més com més llunyà és l’horitzó sobre el qual dirigim l’atenció, de manera que l’exercici prospectiu, sobretot si va acompanyat de quantificacions, com és el cas que ens ocupa aquí, ha de ser valorat en aquest context d’incertesa sobre el futur i en el qual, més que les xifres en si, el que s’ha de destacar són les tendències subjacents que es detecten."

 

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document