La presidenta del Parlament rep els membres del CES amb motiu de la presentació de la Memòria sobre l'Economia, el Treball i la Societat de les Illes Balears 2006

En la foto: Llorenç Huguet (president del CES), Josep Oliver (vice-president 1r del CES) i Margarita Bárez (vice-presidenta 2a del CES)