La UIB funciona sense un pla estratègic des de fa 15 anys

20-M: Eleccions al Rectorat

ara balears  --  Dissabte, 15 de maig del 2021

cita.- La universitat de les Illes Balears (UIB) no ha elaborat un pla estratègic que marqui les línies que ha de seguir la institució a mitjà i llarg termini des del 2002. El darrer va ser aprovat el desembre de 2002 i va estar vigent fins al 2006. Des de llavors, no se n'ha elaborat cap d'altre i els experts consideren que aquesta és una mancança important. De fet, és un dels punts que destaca l'Estudi sobre la prospesctiva Econòmica, Social i Mediambiental de les societats de les Illes Balears en l'Horitzó 2030, elaborat pel Consell Econòmic i Social (CES) el 2019, en quès dedica un espai a analitzar l'estat dels estudis superiors a la comunitat.