L’economia balear creix a un ritme molt intens (+10,4 % de PIB), molt per sobre que Espanya (+5,4 %) i la zona euro (5,1 %) però no recupera xifres d’abans de la pandèmia

Ibeconomía -- diumenge 23/10/2022

"Segons detalla la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2021, l’any 2021 l’economia balear ha crescut a un ritme molt intens (+10,4 % de PIB), molt per sobre que Espanya (+5,4 %) i la zona euro (5,1 %). No obstant això, si es comparen les dades amb les del 2019, l’any passat no es van arribar a recuperar les xifres d’abans de la pandèmia. Així, la taxa de variació del VAB entre el 2019 i el 2021 encara està en negatiu a totes les illes: -12,4 % en el conjunt de les Balears, -11,9 % a Mallorca, -11,1 % a Menorca i -16,6 % a les Pitiüses."

Links d'interés: