Les Illes pateixen un fort dèficit inversor en polítiques socials

Diari de Balears. Dijous, 18 d'octubre del 2007

Les Illes pateixen un fort dèficit inversor en polítiques socials.
El Consell Econòmic i Social presentà la memòria de l'any 2006

Per a més informació podeu descarregar el següent document