Les Illes pateixen un fort dèficit inversor en polítiques socials

Diari de Balears digital

Les Illes pateixen un fort dèficit inversor en polítiques socials
El Consell Econòmic i Social presentà la memòria de l'any 2006

Per a més informació podeu descarregar el següent document