Les xifres de l'economia social a les Illes Balears

L’Altra Mirada, núm. 104 -- febrer de 2022

"Les memòries del Consell Econòmic i Social (d’ara endavant, CES) de les Illes Balears incorporen, des dels seus inicis l’any 2001, un apartat dedicat a l’economia social, donant compte així de la importància que té aquest sector en la configuració del model econòmic i social de les Illes, encara que sigui més en termes més qualitatius que quantitatius"

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document