Los hipotecados a tipo variable de Baleares pagarán de media unos 3.600 euros más al año

Los baleares abonarán de media 1.440 euros más al año que el conjunto de españoles

Última Hora -- Alicia Mateos -- dissabte 03/10/2022

A l'article el conseller del CES en representació de les associacions de persones consumidores i usuàries, Pau A. Monserrat Valentí, ha manifestat que hi ha un cost d’insularitat per la inflació dels preus immobiliaris i per això es paga més a les illes.

Links d'interés: