Miquel Alenyà: Un dels nostres "Homenots"

Dissabte 13 de maig -- Col·lectiu Alternatives -- Ara Balears

L'article rendeix homenatge a Miquel Alenyà, que va morir el dia 11 de maig de 2023. 

Links d'interés: