Nombran presidente del Consell Econòmic i Social a Rafael Ballester Salvà

Diario de Mallorca -- Martes, 30 de marzo de 2021

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document