Nota de premsa del CES Illes Balears sobre el REIB

 

  

NOTA DE PREMSA del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

sobre el REIB (Règim Especial de les Illes Balears)

 

 

El Consell Econòmic i Social reclama un REIB just

La Comissió Permanent del Consell Econòmic i Social es vol sumar al suport que tots els partits polítics i la majoria d'entitats socials més representatives de les Illes, donaren a les 23 mesures per donar contingut a un nou Règim Especial de les Illes Balears, a l'acte celebrat a l'espai Francesc Quetglas de Palma, el 19 de juny de 2017.

Les condicions d'insularitat i pluriinsularitat de la nostra comunitat autònoma, necessiten de mesures concretes d'ajuts fiscals i de millores de finançament. Necessitats que també són reconegudes a la pròpia Constitució espanyola.

La Comissió Permanent valora tots els esforços i els avanços per anar aconseguint algun dels objectius del document presentat el 19 de juny de 2017. Al mateix temps defensa la necessitat de mantenir la unitat del conjunt de la societat civil de les Illes i de totes les forces polítiques, per seguir lluitant pels seus drets i les seves justes reclamacions.

 

Palma a 15 de gener de 2019

 

Consell Econòmic i Social de les Illes Balears ces@caib.es

Per a més informació podeu descarregar el següent document