P1/2006 - Informe sobre la Competitivitat del Sector Turístic de les Illes Balears (1998 KB)

Comissió de treball: Comissió d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Turisme - Hoteleria - Medi Ambient

Per a més informació podeu descarregar el següent document