P2/2003 - PUBLICACIÓ: El treball fix discontinu a les Illes Balears. (5461 KB)

Comissió de treball: Comissió d'Ocupació i Relacions Laborals
Matèria: Treball El treball fix discontinu a les Illes Balears : estudi tècnic, converses, dictamen.

Per a més informació podeu descarregar el següent document