P2/2006 - Dictàmens del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (primer mandat 2001-2005) (2303 KB)

Comissió de treball: Comissió Permanent
Matèria: Administració - Institucions públiques Publicació que recull tots els dictamens del Consell durant el seu primer mandat.

Per a més informació podeu descarregar el següent document