P3/2003 - PUBLICACIÓ: Informe sobre el I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears. (2306 KB)

Comissió de treball: Comissió d'Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
Matèria: Recerca i desenvolupament tecnològic R+D Informe sobre el I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears.

Per a més informació podeu descarregar el següent document