Sessió 3/2023 del Ple

Presidida per Rafel Ballester Salvà i assistida per Juan Francisco Servera Villena, cap del servei jurídic del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, per suplència de la secretaria general del CES

A més han assistit els consellers i conselleres següents:

Presencials:

 • Francisco Martorell Esteban,
 • Ana Landero Recio,
 • José García Relucio,
 • Ferran Navinés Badal,
 • Antonio Serra Puig,
 • Domingo Bonnin Bautista,
 • Joan Marí Serra,
 • Josep Antoni Mayans Mesquida

En línia:

 • Sergio Bertrán Damián,
 • Eduardo López Ramos,
 • Petra Mut Tomàs,
 • Azucena Jiménez Ruiz,
 • Jordi Mora Vallbona,
 • Justo Saura Mercadal,
 • José Luis García Vidal,
 • Xisco Mellado Serra,
 • Eva Cerdeiriña Outerial,
 • Yolanda Calvo Rodríguez,
 • Antonio Soria Hernández,
 • Xisca Garí Perelló,
 • Manuel Campillejo García,
 • Miguel Ángel Romero,
 • Pau A. Monserrat Valentí,
 • Mariano Reaño Lambea,
 • Alfons Méndez Vidal

Convidats:

 • Joan Manuel Mulet Juan,
 • Jordi Arcarons Bullic i
 • Josep Valero González

 

Data: 27/09/2023