Presentació al Plenari del CES de Menorca del Dictamen 5/2020 sobre l'Horitzó 2030 a les Illes Balears

Presentació al Plenari del CES de Menorca del Dictamen 5/2020 sobre l'Horitzó 2030 a les Illes Balears

Per part del CES Illes Balears han assistit el president del CES, Rafel Ballester Salvà, el conseller del CES per part del Consell de Menorca, Alfonso Méndez a més del secretari general del CES, Josep Valero