Presentació de la Memòria del CES i de la Base de dades sobre la renta bruta disponibles de les llars dels municipis de les Illes Balears