Presentació al Conseller de Presidència de la Memòria del CES 2008

Presentació al Conseller de Presidència de la publicació del CES:
Memòria del CES sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2008
Assistents: Lllorenç Huguet Rotger, president del CES; Josep Oliver, vicepresident del CES; Núria García Canals, secretària General del CES i Ferran Navinés Badal, director de la Memòria del CES